Elbil Forum Danmark - Tilmelding

Når du tilmelder dig "Elbil Forum Danmark" (i det følgende "vi", "os", "vores", "Elbil Forum Danmark", "http://elbilforum.dk"), indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af de følgende betingelser.

Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med besked herom til din Internet-udbyder, hvis vi vurderer det nødvendigt. IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "Elbil Forum Danmark" har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse ethvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Elbil Forum Danmark" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.